Mikor tekinthetjük az adóst fizetésképtelennek?

Ahhoz, hogy egy felszámolási eljárás megindulhasson mindenekelőtt a bíróság megvizsgálja, hogy az adós fizetésképtelen-e.

Ennek megállapítása során nem vizsgálja az adós vagyoni helyzetét, vagy, hogy miért nem fizetett. Egyedül a törvényben meghatározott négy esetet veszi alapul. Ilyen ha az adós

– szerződésen alapuló, nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 15 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követő írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette
– a jogerős bírósági határozatban megállapított teljesítési határidőn belül tartozását nem egyenlítette ki, vagy
– a vele szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy
– a fizetési kötelezettségét a csődeljárásban kötött egyezség ellenére nem teljesítette.

A hitelezők leggyakrabban az első pont alapján kezdeményezik a felszámolási eljárást. Korábban az adósnak a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül volt lehetősége, hogy írásban jelezze álláspontját.

Jelenleg a legkésőbbi időpont, amikor még az adós vitathatja a követelést, a hitelező fizetési felszólításának kézhezvételét megelőző nap és mindezt írásban kell megtennie. Lényeges azonban, hogy a hitelező fizetési felszólítása előtt 15 napnak kell eltelnie. Ez természetesen nem jelenti, hogy korábban nem küldhetünk adósunknak felszólító levelet, a felszámolási eljárásban azonban azt nem vehetjük figyelembe, hiszen az adósnak mindenképpen 15 napos határidőt kell biztosítanunk, és csak ezt követően tudunk felszámolási eljárást kezdeményezni vele szemben.

Tehát továbbra is szükség van a hitelező által kiküldött írásbeli felszólításra. Ennek hiányában a bíróság el fogja utasítani a kérelmet. Ezen kívül szükség van arra is, hogy a hitelező követelése szerződésen alapuljon.

Az adós sem vitathatja bárhogyan a követelést. Ennek is írásban kell megtörténnie. Ugyanakkor ennek az írásbeli iratnak a tartalma nincs meghatározva. Így vitathatja az összeget, esedékességet stb.

A hitelezőnek kell bizonyítania a követelés fennállását valamint a fizetési felszólítás megtörténtét, az adósnak pedig azt, hogy ő írásban vitatta ezt a követelést, mégpedig a teljesítési határidőt követő 15 napon belül.

Mind a fizetési felszólítást, mind az adós részéről megküldött vitatást tértivevényes vagy ajánlott küldeményként kell postára adni. A tértivevényes küldeményt az átvétel időpontjában, az ajánlott küldeményt ellenkező bizonyításáig a feladástól számított ötödik munkanapon megérkezettnek kell tekinteni.

Ha a fent említett okok egyike sem áll fenn, a bíróság az eljárást soron kívül megszünteti.

Forrás: Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda
www.kocsis-iroda.hu

Az oldal alján Te is hozzászólhatsz.

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Adja meg a matematikai képlet eredményét: *