A szállítási szerződés és a szállítmányozás

Van három, a hétköznapi szóhasználatban nagyon hasonló fogalom, amelyeknek a közös nevezője valamilyen szállítás, dolgok továbbítása. Ezek a fuvarozás, szállítás, szállítmányozás. Gyakori, hogy mindhárom alapján ugyanarra gondolunk.

A fuvarozásról tudhatjuk, hogy az nem más, mint egy küldemény valamilyen rendeltetési helyre történő továbbítása, melyet a fuvarozónak nevezett személy végez, mégpedig mindig díjazás ellenében.

A szállítási szerződés korántsem ugyanaz. Ez a tulajdon-átruházás egyik szerződésfajtája. Még közelebbről: az adásvétel egyik speciális fajtája. A szállítási szerződésnél a következőről van szó: van a szállító és van a megrendelő, akik kötnek egy szerződést egymással. Ezt bármilyen formában megtehetik, nem kötelező írásban. Ennél a szerződésnél fogva a szállító arra köteles, hogy egy meghatározott dolgot a szerződésükben kikötött későbbi időpontban (vagy időszakban) a megrendelőnek átadjon, a megrendelő pedig ezt a dolgot köteles átvenni és az árát megfizetni. A dolog átadásával átszáll annak tulajdonjoga is. Ezt a szerződéstípust jellemzően gazdálkodó szervezetek kötik egymással, tipikus céljuk a hosszabb időszakra vonatkozó beszerzéseik lebonyolítása.

Az a bizonyos dolog, ami a szállítási szerződés tárgya, bármilyen ingó dolog lehet, de a gyakorlatban elsődlegesen iparilag előállított tömegtermékek beszerzése történik szállítási szerződéssel (ha ugyanis a szerződés egyedi, konkrétan meghatározott szolgáltatásra irányul, akkor vagy adásvételi, vagy vállalkozási szerződést kötnek). Tehát 80.000 db pólót szállítási szerződésben rendelünk, egy Mercedes S600-as luxusmodell tulajdonjogát adásvételi szerződéssel szerezzük meg, míg igényeinknek megfelelő, speciális szoftverekhez vállalkozási szerződés útján jutunk akkor is, ha huszat veszünk belőle.

A szállítási szerződés nem más, mint egy halasztott adásvétel. Minden esetben egy későbbi időpontban történik a dolog átadása, mint maga a szerződéskötés. Általában a szállító a megrendelt terméket – gazdasági tevékenysége körében – csak a szerződés megkötését követően gyártja le, illetve szerzi be. Tipikus eset, hogy magát a szállítást, vagyis a dolog fizikailag történő továbbítását fuvarozó végzi.

Máris láthatjuk a különbséget a szállítási szerződés és a fuvarozás között. A szállításnál a szerződést a megrendelő és a szállító köti, a tulajdont a megrendelő (szállítóval szerződő fél) fogja megszerezni, mégpedig ebből a szerződésből következő átadás folytán. A fuvarozásnál a feladó és a fuvarozó köti meg a szerződést. De ez arról szól, hogy a dolgot fizikailag egyik pontból a másikba továbbítsák. A dolog tulajdonát nem a feladó (fuvarozóval szerződő fél) fogja megszerezni, hiszen ő indította útjára a küldeményt. De nem is a fuvarozó! Ennél a szerződésnél szó sincs sehol tulajdon-átruházásról. Annak a küldeménynek a tulajdonjogát a címzett fogja megszerezni, de nem a fuvarozási szerződésnél fogva. Mindig van egy másik szerződés a feladó és a címzett között, ami leggyakrabban a fentiekben bemutatott szállítási szerződés.

Most pedig térjünk át a szállítmányozásra. Ez az intézmény a fuvarozással van szoros kapcsolatban. Alapvető gazdasági funkciója – csakúgy, mint a fuvarozási szerződésnek – az árutovábbítás. A szállítmányozó feladata, hogy összehangolja az összetett fuvarozási tevékenységet és ellássa a szállítás során felmerülő csomagolási, raktározási, biztosítási, kezelési feladatokat is. A szállítmányozási szerződés alapján a szállítmányozó díjazás ellenében köteles valamely küldemény továbbításához szükséges fuvarozási és egyéb szerződéseket a saját nevében és megbízója számlájára megkötni, valamint a küldemény továbbításával kapcsolatos egyéb teendőket elvégezni. Tehát nem kell ezekkel a küldemény feladójának foglalkoznia. Ő csak megköti a szállítmányozási szerződést, és a végeredmény: biztonságosan a rendeltetési helyére érkező küldemény, legyen szó akár 100 tonna búza szállításáról a világ egyik végéből a másikba. Fontos látnunk, hogy nem a szállítmányozó végzi az áru továbbítását, arra ott van a fuvarozó. Ő itt sem marad ki az ügy lebonyolításából. A szállítmányozó ellátja még ezen kívül a fuvarozási szerződésben foglalt feladói, esetlegesen címzetti kötelezettségeket is (csomagolás, átvétel stb).

Most már láthatjuk, nem is olyan bonyolult dolog ezt a három jogi fogalmat megkülönböztetnünk egymástól, s könnyen eligazodhatunk a szállítással kapcsolatos szerződések elsőre bonyolultnak látszó rengetegében.

Forrás: Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda
www.kocsis-iroda.hu

Az oldal alján Te is hozzászólhatsz.

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Adja meg a matematikai képlet eredményét: *