Az elővásárlási jogról

Az elővásárlási jog az adásvétel egy sajátos, speciális fajtája. Elővásárlási jog alapulhat szerződésen, illetve jogszabályi rendelkezésen. Szerződésen alapuló elővásárlási jog esetén arról van szó, hogyha a tulajdonos meghatározott dologra nézve írásbeli megállapodással elővásárlási jogot enged, akkor később, amikor a dolgot el kívánja adni, köteles a kapott ajánlatot az elővásárlásra jogosulttal közölni.

Csak akkor nem terheli ez a kötelezettség a tulajdonost, ha annak teljesítése a jogosult tartózkodási helye vagy más körülményei miatt rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna.

Érvényesen az elővásárlási jogot alapító szerződés csak írásban köthető, függetlenül attól, hogy a szerződés tárgya ingóság vagy ingatlan. Az elővásárlásra jogosulttal az ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot, az eladóval pedig az elfogadó nyilatkozatot írásban kell közölni ahhoz, hogy hatályos legyen.

Ha az elővásárlásra jogosult a tulajdonoshoz intézett nyilatkozatában az ajánlat tartalmát elfogadja, a szerződés közöttük létre is jön. Ha viszont a jogosult megszabott határidő alatt ilyen nyilatkozatot nem tesz, akkor a tulajdonos a dolgot másnak eladhatja. Az elővásárlásra jogosultnak az eladóhoz intézett vételi ajánlatot teljes terjedelmében el kell fogadnia. Nem minősül annak, ha pl. nem a legmagasabb vételi összeget vállalja fizetni; nem a pályázó által vállalt készpénzfizetés mellett, hanem pl. részletfizetéssel kíván teljesíteni stb., ekkor a tulajdonos szabadul kötelezettsége alól.

A szerződésen alapuló elővásárlási jog kizárólag az adásvétel jogcímén történő tulajdon átruházás esetén gyakorolható. Ingóságra, ingatlanra egyaránt alapítható, szólhat határozott, de határozatlan időtartamra is. Fontos, hogy az elővásárlási jog személyhez kötött jog, annak átruházása semmis, továbbá fő szabály szerint az örökösökre sem száll át.

Az ingatlanra alapított elővásárlási jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető, s a bejegyzéstől kezdve minden későbbi jogszerzővel szemben hatályos. Az ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog azonban nem a bejegyzéssel, hanem a szerződés megkötésével jön létre.

Az elővásárlási jog megsértésével kötött szerződés esetén nem csak az elővásárlási jog jogosultját, de a jogszerző harmadik személyt is sérelem érheti. Ekkor a dolog tulajdonjogát a jóhiszemű és ellenérték fejében szerző vevő kapja meg (a vevő jóhiszeműnek akkor tekinthető, ha a szerződés megkötésekor nem tudta és a körülményekből nem is kellett tudnia, hogy a dologra más személynek elővásárlási joga van). Ebben az esetben a jogosult nem élhet elővásárlási jogával, de felmerült kárának megtérítését követelheti a tulajdonostól.

Említettem, hogy létezik jogszabályon alapuló elővásárlási jog. (pl., gazdasági társaság üzletrészének értékesítése, vagy közös tulajdonban lévő ingatlan értékesítése esetén) A szerződéses és a jogszabályon alapuló elővásárlási jogok versengése esetén a törvény ez utóbbi elsőbbségét mondja ki.

Forrás: Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda
www.kocsis-iroda.hu

Az oldal alján Te is hozzászólhatsz.

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Adja meg a matematikai képlet eredményét: *