A késedelmi kamat a gazdálkodó szervezetek esetében

Ki ne találkozott volna a késedelmi kamat jogintézményével. Erről mindenki hallott már, és talán a legtöbben úgy is gondolják, hogy pontosan ismerik az erre vonatkozó jogi szabályozást. Érdemes ezen a területen is frissítsük fel tudásunkat.

Ha a fizetésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, gazdálkodó szervezetként még nem leszünk automatikusan jogosultak a késedelmi kamatra. El kell telnie 30 napnak a számla vagy fizetési felszólítás adós általi kézhezvételétől. Ha a számlát, felszólítást még a teljesítésünk előtt kézbesítjük vagy nincs róla adatunk, hogy az adós mikor vette kézhez számlánkat, felszólításunkat, csak a teljesítéstől számított 30 nap után leszünk jogosultak a kamatra.

Nem szabadul a kamatfizetési kötelezettség alól az adós akkor sem, ha később késedelmét bármely okra hivatkozva kimenti. A késedelmi kamat törvény szerinti mértéke a gazdálkodó szervezetek számára a késedelmet közvetlenül megelőző december 31-én vagy június 30-án érvényes jegybanki alapkamat hét százalékponttal növelt összege, amelyről a Magyar Nemzeti Bank honlapján tájékozódhatunk.

A kamat mértéke naptári félévenként változik, a félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat függvényében. Más a kamat mértéke, ha a pénztartozást eleve kamat (ú.n. ügyleti vagy szerződéses kamat) terhelte. Ekkor a szerződéses kamaton felül, a fentiek szerinti kamat egyharmadával kell számolni, de a kamatnak összességében el kell érnie a fenti késedelmi kamat mértékét.

Nézzünk egy példát:

A teljesítési határidő 2005. április 10. napján járt le, ügyleti kamatot a felek nem kötöttek ki, vagyis a tartozás kamatmentes és gazdálkodó szervezetek az érintettek. Ebben az esetben, ha a felek nem állapodtak meg másként, a kötelezett május 11. napjától köteles késedelmi kamatot fizetni. Ekkor a késedelmi kamat mértéke megegyezik a 2004. december 31. napján érvényes jegybanki alapkamat (9,5%) hét százalékponttal növelt összegével (16,5%). Ezzel kell számolni egészen 2005. június 30. napjáig akkor is, ha közben a jegybanki alapkamat változott. 2005. július 1. napjától viszont már nem a korábbi 2004. december 31. napján érvényes jegybanki alapkamattal, hanem a 2005. június 30. napján érvényes jegybanki alapkamat (7%) hét százalékponttal növelt összegével (14%) egyezik meg a késedelmi kamat mértéke egészen 2005. december 31. napjáig. És így tovább, a késedelmi kamat mértéke félévente módosulhat a jegybanki alapkamat változásaihoz igazodva.

Forrás: Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda
www.kocsis-iroda.hu

Az oldal alján Te is hozzászólhatsz.

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Adja meg a matematikai képlet eredményét: *