Létezik-e próbamunka?

A jogi tájékoztatások mellett a jövőben időnként egy-egy életbeli eset bemutatásával szeretnénk Önnek segítséget nyújtani a jog útvesztőiben. Hogy miért éppen így? Mert a mondás is úgy tartja, hogy okos ember más kárán tanul. Természetesen mindezt továbbra is a közérthetőség jegyében tesszük.

Íme egy megtörtént jogeset!

A varrodában egy munkaügyi ellenőrzéskor 9 fő próbamunkát végzett, velük munkaszerződést nem kötöttek. Mind a próbamunkát végzők, mind a varroda tulajdonosa úgy nyilatkozott, hogy amennyiben a munkájuk minőségileg megfelel, úgy 3 hónapra próbaidőre alkalmazzák majd őket.

A varroda tulajdonosát munkaügyi bírsággal sújtották arra hivatkozással, hogy 9 főt munkaszerződés nélkül foglalkoztatott, ezzel megsértette a Munka Törvénykönyvét.

Az ügy bíróság elé került. Az elsőfokú bíróság ítéletében kimondta, hogy a munkaügyi ellenőrzés során megállapítható volt, hogy munkaszerződés a munkaügyi ellenőrzés időpontjában nem volt készen, ugyanakkor a varrodában 9 fő tevékenykedett, az ott jelenlevők egybehangzó előadása szerint próbamunkát végeztek, azaz a varroda tulajdonosa ellenőrizte a munkavállalók munkával kapcsolatos képességeit, készségeit. Kimondta, hogy a magyar munkajog a munkavállalók készségeinek és képességeinek megállapítása céljából a próbaidőre kötött munkaszerződés fogalmát és kategóriáját ismeri.
Ebből megállapítható, hogy próbamunka végzésére külön lehetőség nincs, a próbaidő keretei között kell a munkavállaló képességeit felmérni. Ettől a felek még közös megegyezéssel sem térhetnek el.

A megyei bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. Rámutatott arra, hogy a próbaidős munkavégzés folyamatos, rendszerszerű, és kifejezetten a munkavállaló munkateljesítményének mérését – mind mennyiségi, mind minőségi paraméterek között – teszi lehetővé. Nincs tehát lehetőség a munkaszerződés megkötését megelőzően próbamunkára.

A jogerős ítélet ellen a varroda tulajdonosa nyújtott be felülvizsgálati kérelmet. Arra hivatkozott, hogy a megyei bíróság tévesen értelmezte a törvényi rendelkezést. A helyszíni ellenőrzéskor nyilatkozatot tevő személyek nem állapodtak meg a munkaviszony létesítésében, csupán az adott szakmában gyakorlattá vált szakmai ismeretről tájékoztatták őt, amelyet egyrészt a Munka Törvénykönyve nem szabályoz, másrészt nem tilt. Alapul véve a munkavégzés tárgyi feltételeit, nagy értékű gépek és feldolgozandó ruha-anyagok, a munkavállalók készségének megismerése indokolt és szükséges volt.

A Legfelsőbb Bíróság a varroda tulajdonosának felülvizsgálati kérelmét nem találta helytállónak. Úgy ítélte meg, hogy egyértelműen bizonyítást nyert, hogy a munkaügyi ellenőrzéskor munkaszerződés nélkül foglalkoztatott személyeket, ezzel megsértette a Munka Törvénykönyvét, az alapján ugyanis nincs lehetőség próbamunkára. Helyette próbaidőre lehet egy munkavállalót alkalmazni, azonban ott is előírás, hogy a felek előzetesen és írásban kössenek munkaszerződést.

Forrás: Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda
www.kocsis-iroda.hu

Az oldal alján Te is hozzászólhatsz.

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Adja meg a matematikai képlet eredményét: *