Mi is az a know-how?

Gyakran halljuk ezt a kifejezést a hétköznapi életben, azonban a pontos fogalmával és tartalmával nem árt egy kicsit megismerkednünk. A know-how angol kifejezés, magyar fordításban nem használják, ezért találkozunk ezzel az angol nyelvű kifejezéssel. A kifejezés magyarul annyit jelent: tudni hogyan.
A know-how szellemi alkotás, azon belül is a szerzői jogvédelem alatt álló alkotás. Olyan gazdasági, műszaki és szervezési ismeret, tapasztalat, amely a gyakorlatban felhasználható, hozzáférése korlátozott. A know-how-t az oltalom, jogi védelem addig illeti meg, amíg közkinccsé nem válik, tehát amíg relatíve új. Ez a tulajdonsága biztosítja, hogy vagyoni értékkel bíró dolog legyen, tehát értékesíthető, átruházható.

A know-how azt illeti meg, aki kidolgozta, vagy aki jogszerűen megszerezte. A know-how szerződéssel ruházható át. Hasznosítását speciális szerződések keretében szokták rögzíteni.

Nagyon gyakran a know-how egy vállalkozás alapja, azaz a tagok nem pénzbeli hozzájárulásként is nyújthatják. Gondoljunk csak a Coca-Cola gyártási folyamatára, mely mint közismert szigorúan bizalmasan kezelendő és csak nagyon kevesen ismerik. A know-how-t a vállalkozás működési könyvében rögzítik, de üzleti titok és szigorúan bizalmas információként kezelik. A tag az apportként átadni vállalt know-how-t tárgyiasult formában – például írásos dokumentumban, video szalagon, CD-n, vagy bármely más elektronikus formában – köteles a társaság rendelkezésére bocsátani, ezt a bejegyzéskor a cégbíróságnak vizsgálnia kell.

Ezen ismeretek üzleti titokként, illetve know-how-ként való kezelése napjainkban nemzetközileg egyre szélesebb körben igénybe vett intézménnyé vált. A szabadalmazás szigorú követelményei, időbeli elhúzódása miatt, a kis- és középvállalkozások és a multinacionális cégek is egyre gyakrabban használják az oltalomnak ezt a lehetőségét. Nemcsak egyszerű ismeretről lehet itt szó, hanem kutatás-fejlesztési eredményekről, technikai alkotásokról, melyeknek igen jelentős anyagi vonzata lehet egy-egy cég életében.

A know-how üzleti, kereskedelmi értékét, vagyon jellegét az adja, hogy nem általánosan hozzáférhető, a köz számára nem elérhető, azaz titkos, csak korlátozott körben ismerik. A know-how titkossága, kereskedelmi, üzleti értéke azonban relatív, ugyanis ami egy fejlődő országban például know-how szerződés tárgya lehet, az egy iparilag fejlett országban közkincs, nem titkos ismeret. Ennek oka, hogy egy know-how megvásárlása, megismerése, megtanulása sokkal olcsóbb és gyorsabb eljárás, mint azt önállóan kifejleszteni. Nem beszélve arról, hogy működő dologról van szó, hiszen már alkalmazták és bevált, tehát a gyakorlatban felhasználható.

A know-how-ra vonatkozó védelem annak létrejöttével keletkezik, nincs szükség hozzá semmiféle hivatalos eljárásra. Ezen szerzői jogi védelem mellett a know-how jogosultját, birtokosát megilleti a titokvédelem is. Mivel a know-how lényege, hogy titkos, ezért a titokban maradásához jogos érdek fűződik. A jogtalan nyilvánosságra hozatal esetén pedig a jogosultat védik a tisztességtelen verseny elleni törvény és a Polgári törvénykönyv üzleti titokvédelemre vonatkozó szabályai.

Forrás: Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda
www.kocsis-iroda.hu

Az oldal alján Te is hozzászólhatsz.

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Adja meg a matematikai képlet eredményét: *