A jóhírnév védelméről

A jóhírnév védelme a természetes és nem természetes személyekre, tehát a cégekre, egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed.

A jóhírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel.

A jóhírnévhez fűződő jogot számtalan magatartás sértheti, ez különösen akkor áll fenn, ha valaki

  1. valamilyen személyt érintő közlést tesz
    (lehet szóbeli és írásbeli forma, ábra, illetve kép, egy mozdulat stb),
  2. nyíltan vagy burkoltan valamilyen tényt állít, illetve valamilyen tényt fejez ki,

amennyiben az objektíve valótlan és ezáltal az érintett társadalmi megítélését hátrányosan befolyásolja.

A hírnévrontás sajátos esetben hallgatással is bekövetkezhet, pontosabban elhallgatás útján, amennyiben ez a magatartás alkalmas a valóság meghamisítására. Erre példa, ha tudatják, hogy egy személy ellen büntetőeljárás indult, de azt már nem, hogy az számára kedvezően, felmentéssel zárult.

Akit személyhez fűződő jogában megsértenek, az eset körülményeihez képest a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

  • követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását,
  • követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől,
  • követelheti, hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak,
  • követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását a jogsértő részéről vagy költségén, továbbá a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését, illetőleg jogsértő mivoltától megfosztását,
  • kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint.

A személyhez fűződő jogokat csak személyesen lehet érvényesíteni. Ez alól kivétel pl. ha valaki kora miatt vagy bírósági határozat alapján, illetve állapotára tekintettel cselekvőképtelen. Ilyen esetben az ő személyhez fűződő jogait törvényes képviselője útján érvényesítheti.

Forrás: Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda
www.kocsis-iroda.hu

Az oldal alján Te is hozzászólhatsz.

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Adja meg a matematikai képlet eredményét: *