A kötbér

A kötbér célja a szerződések biztosítása, hasonlóan a többi szerződést biztosító mellékkötelezettséghez, mint a foglaló, óvadék, jótállás. Ezek a biztosítékok eltérő szabályok szerint működnek, ezért mérlegelni kell, hogy adott helyzetben melyik felel meg nekünk a legjobban. Több mellékkötelezettség is biztosíthatja ugyanazt a szerződést, ezek közül most lássuk a kötbért.

A kötbér azért biztosíték, mert a szerződés nem-teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére a kötelezett meghatározott pénzösszeget fizet a jogosultnak. Szükséges feltétel még, hogy a kötelezett felelőssége megállapítható legyen, illetve a kötbért a felek írásban kössék ki. Ha a kötbért a szerződés nem-teljesítése esetére kötik ki, akkor annak bekövetkeztekor a jogosult a teljesítés és a kötbér közül csak az egyiket követelheti. Egyéb esetekben a kötbér megfizetése mellett a jogosult kérheti a teljesítést is.

A kötbér és a kár

A kötbér akkor is jár a jogosultnak, ha a szerződésszegés nem okozott neki kárt. Ha viszont kára is keletkezett, a jogosult csak a kötbér összegén felüli kárának megtérítését követelheti. Előfordulhat, hogy a kötbérigényét a jogosult nem érvényesítette, ez azonban nem akadálya annak, hogy kártérítést követeljen.

A kötbér és a kamat viszonya

A kötbér után kamatot kikötni nem lehet. Ha pénztartozás késedelmes teljesítésére kötöttek ki kötbért a felek, arra a késedelmi kamat szabályait kell alkalmazni. A kamathoz hasonlóan a bíróság mérsékelheti a túlzott mértékű kötbér összegét is.

Forrás: Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda
www.kocsis-iroda.hu

Az oldal alján Te is hozzászólhatsz.

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Adja meg a matematikai képlet eredményét: *