Fontos előnyt veszíthetnek el a magyar cégek

Forrás: FN.hu

Forrás: FN.hu

A hazai vállalati innováció finanszírozásában kiemelt szerep jut a vissza nem térítendő támogatásoknak olyannyira, hogy külső források nélkül a cégek többsége meg sem valósította volna a fejlesztést.

A jövőben a magyar vállalkozások innovációs tevékenységének jelentősége növekvő, azonban megfelelő finanszírozás nélkül ez a versenyelőnyt biztosítani tudó tevékenység elveszhet – állapítja meg az OTP Hungaro-Projekt pályázati tanácsadó és a Portfolion Kockázati Tőkealap-kezelő közleménye.

Mindezt arra alapozzák, hogy az OTP Bank, az OTP Hungaro-Projekt és a Portfolion által tavasszal elvégzett kutatás eredménye szerint a felmérésben részt vevő cégek határozottan innovatívak, ám az innovációk finanszírozásában kiemelkedő szerepe van a vissza nem térítendő támogatásoknak.

A válaszadó vállalatvezetők 80 százaléka tartotta cégét innovatívnak, s közel 60 százalékuk számolt be új termék, illetve új eljárás bevezetéséről az elmúlt három évben. Az innovációk finanszírozásához közel a vállalatok fele vett igénybe vissza nem térítendő támogatást az elmúlt három évben, és csak 6,6 százalékuk kapott visszatérítendő támogatást. A válaszadók kétharmada ráadásul azt nyilatkozta, hogy ha nem nyernek valamilyen pályázaton, vagy nem jutnak egyéb külső forráshoz, akkor nem valósították meg volna meg az innovációt. A külső forrás a vállalkozások harmadánál továbbá katalizátor szerepet töltött be: segítségével hamarabb tudták piacra juttatni az új terméket a cégek.

A vállalatvezetők válaszai szerint a pályázatok a jövőbeli fejlesztéseikben is szerepet játszanak. A mintában szereplő vállalkozások közel 80 százaléka nyitott az újításokra és a következő években szeretnének innovációt megvalósítani. Közülük szinte minden vállalati képviselő azt nyilatkozta, hogy fognak pályázni.

A fentiek után meglepő lehet, hogy a megkérdezettek közül viszonylag magas azok aránya, akik nem ismerik a pályázati feltételeket. Erre utal az is, hogy a legproblémásabb tényezőnek a hosszú bírálati időt, valamint a pályázathoz és a támogatási szerződéshez szükséges mellékletek nagy számát ítélték, holott a pályázathoz csatolandó mellékletek száma jelentősen csökkent.

Az elnyerhető támogatás összegét általában megfelelőnek ítélték, a szükséges saját források 55 százalékos arányát azonban kevésbé jónak minősítették. Mivel a támogatásokhoz szükséges 55 százalékos arányt a vállalatok úgy is elérhetik, hogy hitelt vesznek fel, ezért a pályázatok mellett valószínűleg a jövőbeli innovációknál is kiemelt szerepe lesz a hitelfelvételnek – hívja fel a figyelmet az OTP Hungaro-Projekt.. A saját tőkét kiegészítő banki hitelfelvételt viszont a bank számára elfogadható fedezetek akadályozhatják, mint azt a válaszadók közel 50 százaléka megjelölte.

A modern finanszírozási elméletek szerint az innovációhoz kapcsolódó projektekhez, az innovatív vállalatok számára az ideális finanszírozási forma a kockázati tőke, a felmérés szerint azonban a kockázati tőke társaságok szerepe az innovációs tevékenység finanszírozásában nem jelentős, ami egyrészt a magyarországi kockázati tőke társaságok kis számával, valamint azok működéséről rendelkezésre álló kevés információval magyarázható.

Az elkövetkező években a vállalatok 80 százaléka tervez termék vagy technológia innovációt. A termék-innovációk fő mozgatórugója a piaci részesedés növelése, illetve az új piacokra való belépés. A vállalatok közel fele a technológiai fejlődés szükségszerű követésével indokolja az innovációt.

Forrás: FN.hu
www.fn.hu

Az oldal alján Te is hozzászólhatsz.

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Adja meg a matematikai képlet eredményét: *