A szabadalomról

A szabadalom nem más, mint egy találmányon fennálló jogi oltalom, védelem. Célja az, hogy a szabadalom tulajdonosa számára a piacon versenytársaihoz képest előnyösebb pozíciót teremtsen. Ezt azzal éri el, hogy monopóliumot, kizárólagos lehetőséget ad a szabadalmasnak találmánya hasznosítására. Engedélye nélkül az mást nem illethet meg.

Azonban nem minden szabadalmaztatható. Nem adnak szabadalmat például arra, ha valaki egy matematikai módszert, képletet fedez fel, maga a felfedezés sem lehet szabadalom tárgya, álljon az a tudomány vagy a földrajz területén.

A szabadalmaztathatóságnak három feltétele van, melynek egyszerre kell fennállniuk egy találmány esetében. Ezek a következők. Legyen új, vagyis ne tartozzon hozzá a technika állásához, olyan találmányról legyen szó, ami korábban nem volt hozzáférhető senki számára. A következő feltétel, hogy a találmány feltalálói tevékenységen alapuljon. Ez azt jelenti, hogy az a technika adott állásához képest szakember számára ne legyen nyilvánvaló. Végül követelmény az is, hogy a találmány iparilag alkalmazható legyen. Elő lehessen állítani az ipar vagy a mezőgazdaság valamely területén, és használható legyen. Nem adnak szabadalmat tehát például gyógyászati vagy sebészeti eljárásra, diagnosztikai eljárásra.

A szerzői jogtól eltérően, a szabadalmat be kell jelenteni, a Magyar Szabadalmi Hivatal pedig határozatot hoz annak megadásáról. A szerzői jogban az oltalom a mű létrejöttével automatikusan, mindenféle bejelentés vagy más aktus nélkül létrejön.

A jogi oltalom, tehát a monopólium azonban időben korlátozott. Csupán 20 évre szól, ráadásul évenként külön meghatározott díjat kell fizetni fenntartására.

Persze a szabadalmas engedélyt adhat más személynek találmánya hasznosítására. Ezt nevezzük szabadalmi licencia-szerződésnek. Előfordulhat az is, hogy a felek úgy állapodnak meg, hogy ez egy kizárólagos engedély legyen, így tehát a szabadalmas a továbbiakban másnak már nem adhat felhasználási jogot.

Fontos kötelezettsége a szabadalom tulajdonosának, hogy találmányát hasznosítsa vagy arra másnak engedélyt adjon. Nem rejtheti el például az irodája fiókjában. Ellenkező esetben a szabadalmi hivatal úgynevezett kényszerengedélyt fog adni annak, aki ezt kéri.

Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda
www.kocsis-iroda.hu

Az oldal alján Te is hozzászólhatsz.

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Adja meg a matematikai képlet eredményét: *